Utilipoint International, Inc. offers consulting services to public utilities. The Company advises on utility generation, transmission, and distribution, retail markets, ...worldwide partner áo đồng phục and khan lua and bloomberg

Category Archives: Học Tiếng Anh

Point là gì trong tiếng anh

1. danh từ – đầu nhọn hoặc tù của cái gì; đầu; mũi 2. ngoại động từ – vót nhọn (bút chì…) – lấp đầy những khoảng giữa các viên gạch (của cái gì) bằng vữa hoặc xi măng 3. nội động từ – ( to point at / to somebody / something ) chỉ trỏ it’s rude to point